Word Belgesi
DersDin Kültürü ve Ahlak B.
Sınıf9. Sınıf
AyEYLÜL
Başlangıç24.09.2018
Bitiş30.09.2018
Hafta4
Konu
 • İslam'da Bilgi Kaynakları
  Saat2 Ders Saati
  Süre80'
  Kazanımlar
 • İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • Açıklama
 • Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Bilgi Kaynakları”, “İslam İnancında İmanın Mahiyeti”, “Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere, sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Etkinlik Adı
 • Kur'an-ı Kerim'de görme ve duyma; akletme, tefekkür etme ile ilgili ayetler çıkarılır. Bu ayetler üzerinde sınıfta beyin fırtınası yapılır.
 • Bir önceki hafta öğrencilerden bilgi ve iman kavramları arasındaki farka ilişkin araştırma yapılması istenir. Araştırma üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda sınıfta bilgi ve iman kavramları arasındaki farklar üzerinde tartışma yapılır.
 • İslam’ın bilgi kaynaklarında; selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler, İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir. Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve muhafazası gibi konulara da değinilir
 • İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer verilir. İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

  Toplam Tıklama: 1263879   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 35
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.