Word Belgesi
DersDin Kültürü ve Ahlak B.
Sınıf9. Sınıf
AyNİSAN
Başlangıç13.04.2020
Bitiş19.04.2020
Hafta2
Konu
 • Kur'an'dan Mesajlar: İsra Suresi 23-29. ayetler
  Saat2 Ders Saati
  Süre80'
  Kazanımlar
 • İsra suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Açıklama
 • Bu ünitede sırasıyla; “Değerler ve Değerlerin Kaynağı”, “Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi”, “Temel Değerler”, “Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler“ konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes vb.) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Etkinlik Adı
 • Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer verilir.
 • Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.
 • İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel “insani erdem ve değerler”den hikmet, adalet, iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

  Toplam Tıklama: 1486328   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 896
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.