10. Sınıf / Kur'an-ı Kerim / Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım
  1.  من بعد ifadesinde sakin nun'dan sonra ب harfi gelmiştir. Burada uyulması gereken tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- İdgam-ı Maal Gunne
 • B- İdgam-ı Mütecaniseyn
 • C- İdgam-ı bila gunne
 • D- Kalkale
 • E- Hiçbiri
  • 2.  يمنو harfleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Bu harfler ihfa harfleridir.
 • B- Bu harfler idgam-ı maal gunne harfleridir.
 • C- Bu harfler idgam-ı mütecaniseyn harfleridir.
 • D- Bu harfler kalkale harfleridir.
 • E- Hiçbiri
  • 3.  İhfa hangi durumlarda yapılır?
 • A- Sakin nun veya tenvinden sonra قطبحد harfleri gelirse
 • B- Sakin nun veya tenvinden sonra يمنو harfleri gelirse
 • C- Bir kelime içinde med harfinden sonra hemze veya sükun gelirse
 • D- İki ayrı kelimede med harfinden sonra hemze gelirse
 • E- Sakin nun veya tenvinden sonra ihfa harfleri gelirse
  • 4.  Mahreçleri farklı sıfatları aynı iki harften biri harekesiz diğeri harekeli gelirse bu durumda yapılan tecvide ne ad verilir?
 • A- İdgam-ı Mütecaniseyn
 • B- İdgam-ı Misleyn
 • C- İdgam-ı Cinseyn
 • D- İdgam-ı Harfeyn
 • E- Vakf
  • 5.  Medd-i arız nedir?
 • A- Geçildiğinde okunan med
 • B- Geçildiğinde 4 elif miktarı çekilen med
 • C- Geçildiğinde 1 elif miktarı, durulduğunda 4 elif miktarı çekilen med
 • D- Geçildiğinde de durulduğunda da 4 elif miktarı çekilen med
 • E- Hem geçildiğinde hem durulduğunda 1 elif miktarı çekilen med
  • 6.  اِنَّ اللهَ عَلي كُلِّ شَيٍٍْ قَدِير
   Yukarıdaki ifadede hangi tecvid yoktur?
 • A- Medd-i Tabii
 • B- Medd-i Arız
 • C- İhfa
 • D- İdgam-ı Misleyn
 • E- Medd-i Muttasıl
  • 7.   مِنْ خَوْفْ ifadesindeki وف kısmında aşağıdakilerden hangi tecvid bulunur?
 • A- Medd-i Lin
 • B- Medd-i Arız
 • C- Medd-i Lazım Kelime-i Muhaffefe
 • D- Medd-i Lazım Kelime-i Müsakkale
 • E- Hiçbiri
  • 8.   مِنْ خَوْفْ ifadesindeki من خ kısmında aşağıdakilerden hangi tecvid bulunur?
 • A- İklab
 • B- İzhar
 • C- Ihfa
 • D- İdgam-ı Misleyn
 • E- İdgam-ı Mütekaribeyn
  • 9.  Aşağıdaki harflerden hangisi kalkale harflerinden değildir?
 • A- ق
 • B- ب
 • C- ج
 • D- ت
 • E- د
  • 10.  وَلاَ الضَّالِّينَ ifadesinde hangi tecvidler bulunur?
 • A- Medd-i Lazım- Medd-i Arız
 • B- Medd-i Lin- Medd-i Arız
 • C- Medd-i Arız-Medd-i Tabii
 • D- Medd-i Lazım- Medd-i arız
 • E- Medd-i Lin- Medd-i Tabii
  • 11.  I- Sakin nun veya tenvin lam ve ra harflerine uğrarsa
   II- Sakin nun veya tenvin yemnu harflerinden birine uğrarsa
   III-Sakin nun veya tenvin ba ve mim harflerinden birine uğrarsa
   Yukarıdaki tecvid tanımları sırasıyla hangileridir?
 • A- İdgam-ı Misleyn-İdgam-ı Müterakibeyn-Kalkale
 • B- Kalkale- Vakf- İdgam-ı Mütekaribeyn
 • C- İdgam-ı Bila Gunne- İdgam-ı Maal Gunne- İklab
 • D- İdgam-ı Maal Gunne- İdgam-ı Bila Gunne- İklab
 • E- Kalkale- Meddi Tabii- İklab
  • 12.   نَفْساً فَادّٰرَءْتُمْ
   Yukarıdaki ifadede hangi tecvid bulunmaktadır?
 • A- İhfa
 • B- İzhar
 • C- Sebeb-i Med
 • D- Sükun-ı Arız
 • E- Sükun-ı Lazım
  • 13.  فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَٓاءُۜ
   Yukarıdaki ifadede en sonda durak işareti bulunmaktadır. Bu durumda burada iki ayrı tecvid kuralının varlığından bahsedilebilecektir. Durulduğu için ve hemze üzerinde durulduğu için ayrı ayrı tecvidin varlığından bahsedilebilir. Buna göre durulduğunda ve hemze olduğunda sırasıyla hangi tecvidlerin varlığından bahsedilebilir?
 • A- İhfa-Medd-i Muttasıl
 • B- Medd-i Arız-Medd-i Lazım
 • C- Medd-i Lin-Medd-i Lazım
 • D- Medd-i Arız-Medd-i Muttasıl
 • E- Medd-i Muttasıl-Medd-i Munfasıl
  • 14.  Medd-i Lazım ne zaman yapılır?
 • A- Med harfindensonra Sükun-ı Lazım gelirse
 • B- Med harfinden önce Sükun-ı Lazım gelirse
 • C- Med harfinden sonra hemze gelirse
 • D- Med harfinden sonra tenvin gelirse
 • E- Med harfinden sonra Sükun-ı Arız gelirse
  • 15.  Medd-i Lin harfleri hangileridir?
 • A- Sakin Vav-Sakin Ya
 • B- Sakin Elif-Sakin Vav-Sakin Ya
 • C- Harekeli Vav ve harekeli Ya
 • D- Hemze ve Sakin Ya
 • E- Sakin Vav ve Hemze
  • 16.  Sebeb-i med kaçtır? Hangileridir?
 • A- 2-Hemze ve Ötre
 • B- 2-Sükun ve Üstün
 • C- 2-Sükun ve Hemze
 • D- 3-Hemze-Sükun-Esre
 • E- 3-Hemze-Üstün-Ötre
  • 17.  Sebeb-i med nedir?
 • A- 1 elif miktarından fazla uzatmayı sağlar
 • B- 2 elif miktarından fazla uzatmayı sağlar
 • C- Aynı kelime içinde olursa uzatmaz
 • D- Ayrı kelimelerde olursa 7 elife kadar uzatabilir
 • E- 1 elif miktarında uzatmayı sağlar
  • 18.  وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى ifadesinde مُوسٰى kelimesinin sonundaki sin ve ya harfinin uzatmasıyla ilgili kurala ters düşmektedir. Ancak yine de sin harfi yukarı çekilerek uzatılır. Bunun sebebi nedir?
 • A- Ya harfinin aslı vav harfidir. Bu nedenle yukarı doğru çekilir.
 • B- Ya harfinin aslı elif harfidir. Bu nedenle yukarı doğru çekilir.
 • C- Ya harfinden önce esre gelmiştir. Bu nedenle yukarı doğru çekilir.
 • D- Ya sakin kendisinden önceki harfin harekesi ötredir.
 • E- Ya sakin kendisinden sonra boşluk vardır.
  • 19.   مَنْ اٰمَنَ ifadesinde nun harfi ile elif harfi arasında bir tecvid ilişkisi doğmuştur. Bu tecvid kuralı nedir?
 • A- İzhar
 • B- Ihfa
 • C- Medd-Lazım
 • D- Sükun-ı Lazım
 • E- Hemze-i Vasl
  • 20.  Elif harfinin uzatılması için gereken şart aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Elif sakin kendisinden önceki harfin harekesi esre
 • B- Elif sakin kendisinden önceki harfin harekesi ötre
 • C- Elif sakin kendisinden önceki harfin harekesi üstün
 • D- Elif sakin kendisinden sonraki harfin harekesi üstün
 • E- Elif sakin kendisinden sonraki harfin harekesi ötre
  • 21.  Ya harfinin uzatılması için gereken şart hangisidir?
 • A- Ya sakin kendisinden önceki harf elif
 • B- Ya sakin kendisinden önceki harf ya
 • C- Ya sakin kendisinden önceki harfin harekesi esre
 • D- Ya sakin kendisinden sonraki harfin harekesi üstün
 • E- Ya sakin kendisinden önceki harfin harekesi iki üstün
  • 22.  Vav harfinin uzatılması için olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
 • A- Vav sakin kendisinden önceki harfin harekesi üstün
 • B- Vav ötreli kendisinden sonraki harf elif olursa
 • C- Vav sakin kendisinden sonraki harfin harekesi üstün
 • D- Vav sakin kendisinden önceki harfin harekesi ötre
 • E- Vav med harfi değildir
  • 23.  وَقََالُوا قُلُوبُنَا ifadesinde kaç adet medd-i tabii vardır?
 • A- 2
 • B- 3
 • C- 1
 • D- 6
 • E- 4
  • 24.  وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ifadesinde 3. kelimeden sonra medd-i tabii bulunmaktadır. Ancak uzatma yapılmaz. Kasr yapılır. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Med harfinden sonra okunmayan elif ve ondan sonra da sükun gelmiştir.
 • B- Med harfinden önce sükun gelmiştir.
 • C- Med harfinden önceki harfin harekesi ötredir.
 • D- Med harfinden sonraki harfin harekesi esredir.
 • E- Med harfi yoktur.
  • 25.  مِنَ السَّمَٓاءِ ifadesinde hangi tecvid vardır?
 • A- Medd-i tabii
 • B- Medd-i Lazım
 • C- Medd-i Lin
 • D- Medd-i Sakin
 • E- Medd-i Muttasıl
  • 26.  مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ifadesinde hangi tecvidler bulunmaktadır?
 • A- Medd-i Lazım-Medd-i lin
 • B- Medd-i Tabii-Medd-i Lin
 • C- Medd-i Lin-Medd-i Lazım
 • D- Medd-i Tabii-Medd-i Arız
 • E- Medd-i Arız-Medd-i Lazım
  • 10. Sınıf / Kur'an-ı Kerim / Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
   1.  اَنِّي ifadesi nasıl okunur?
 • A- inni
 • B- ezzi
 • C- ebbi
 • D- enneyi
 • E- ennî
  • 2.  طَيِّبَةً Yandaki metnin (Durak işaretinde durulduğunda) doğru okunuşu hangisidir?
 • A- Zayyibet
 • B- Tayyib
 • C- Tayyibeh
 • D- Tayyibeten
 • E- Tayyibet
  • 3.  بَعِيداً durak işaretinde durulduğunda doğru okunuşu hangisidir?
 • A- Baidâ
 • B- Baiden
 • C- Baidan
 • D- Baid
 • E- Baide
  • 4.  كَالأنْثَي durak işaretinde durulduğunda doğru okunuşu hangisidir
 • A- ke'lunsa
 • B- Ke'lunsî
 • C- Kel unsiye
 • D- Kelunsi
 • E- Kel unsa
  • 5.  مِنَ اللهِ شَيْئاً Yandaki metnin (Durak işaretinde durulduğunda) doğru okunuşu hangisidir?
 • A- Menillahi şey'a
 • B- Minallahi Şey'
 • C- Minallahi Şey'a
 • D- Minallahi Şey'en
 • E- Minallahi Şe'ya
  • 6.  De ki: Sığınırım insanların Rabbine ayeti hangi sureye aittir?
 • A- Nas
 • B- Nasr
 • C- Kevser
 • D- İhlas
 • E- Fatiha
  • 7.  غَيْرِ المَغْضُوبِ yandaki ifadede ikinci kelimede hangi tecvid kuralı vardır?
 • A- Meddi Muttasıl
 • B- Meddi Tabii
 • C- Meddi Lin
 • D- Meddi Lazım
 • E- Meddi Arız
  • 8.  Bizi doğru yola ilet ayet meali hangi sureye aittir?
 • A- Nasr
 • B- Felak
 • C- İhlas
 • D- Fatiha
 • E- Nas
  • 9.  اَلْمُسْتَقِيمَ (5) durulduğunda hangi tecvid kuralı geçerlidir?
 • A- Meddi Muttasıl
 • B- Meddi Tabii
 • C- Meddi Lin
 • D- Meddi Lazım
 • E- Meddi Arız
  • 10.  فَلَمَّآ أَضَآءَتْ iki kelime arasında hangi tecvid kuralı geçerlidir?
 • A- Meddi Muttasıl
 • B- Meddi Tabii
 • C- Meddi Lin
 • D- Meddi Munfasıl
 • E- Meddi Arız
  • 11.  Çünkü o tevbeleri kabul edendir ayeti hangi surededir?
 • A- Nas
 • B- Felak
 • C- Tebbet
 • D- Fatiha
 • E- Nasr
  • 12.  اَلْحَاقَّةُ ifadesinde hangi tecvid kuralı geçerlidir?
 • A- Meddi Muttasıl
 • B- Meddi Tabii
 • C- Meddi lin
 • D- Meddi lazım
 • E- Meddi arız
  • 13.  Peygamberimizin “Muavizeteyn” (Koruyucular) olarak nitelendirdiği sureler hangisidir?
 • A- İhlas-Fatiha
 • B- Felak-Nas
 • C- Salli-Barik
 • D- Ayetel Kürsi
 • E- Kevser-İhlas
  • 14.  حَذَرَ الْمَوْتِ son kelimede hangi tecvid kuralı geçerlidir?
 • A- Meddi Muttasıl
 • B- İdgam-ı Maal Gunne
 • C- İhfa
 • D- Meddi Lin
 • E- İklab
  • 15.  I. Medd-i tabiî II. Medd-i muttasıl III. Medd-i munfasıl IV. Medd-i lâzım V. Medd-i ârız VI. Medd-i lîn Uzun med işareti ( ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
 • A- I, II, III
 • B- II, III, IV
 • C- I, III, IV
 • D- IV, V, VI
 • E- III, V, VI
  • 16.  فَلَمَّآ أَضَآءَتْ ikinci kelimede hangi tecvid kuralı geçerlidir?
 • A- Meddi Munfasıl
 • B- Meddi Tabii
 • C- Meddi Muttasıl
 • D- Meddi Arız
 • E- Meddi Lazım
  • 17.  وَالصَّيْفِ(2 ayet sonu olduğundan ve durak da bulunduğundan buradaki tecvid hangisidir?
 • A- Meddi Tabii
 • B- Meddi Lazım
 • C- Meddi Arız
 • D- Meddi Lin
 • E- Meddi Munfasıl
  • 18.  تَاْمُرُونِّي Yandaki kelimede aşağıdaki tecvid kurallarından hangileri vardır?
 • A- Meddi Munfasıl-Meddi Tabii
 • B- Meddi lin ve Meddi Tabii
 • C- Meddi Muttasıl ve Meddi Tabii
 • D- Meddi Lazım ve Meddi Tabii
 • E- Meddi Arız ve Meddi Tabii
  • 19.  Tebbet suresinin yorumunda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
 • A- Zenginliği Ebu Lehebe fayda vermedi
 • B- İnsanlara kötülük yapanlarla mücadele etmeye gerek yoktur
 • C- Zalimler yaptıklarının karşılığını göreceklerdir
 • D- İnanmayanları ve müminlere zulmedenleri Allah sevmez
 • E- Her toplumda Ebu Leheb ve karısı gibi insanlar olabilir
  • 20.   “Düğümlere üfleyen büyücülerin kötülüğünden” Ayet meali hangi sureye aittir*
 • A- Nasr
 • B- Tebbet
 • C- Felak
 • D- Fatiha
 • E- Nas
 • Toplam Tıklama: 1403365   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 33
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.