9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İnsan ve Din
  1.  Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (inanma duygusuyla) doğar. hadisini inanmaya olan ihtiyacı göz önüne alarak yorumlayınız.
 • İnsan inanma ihtiyacı olan bir varlıktır. Bu yaratılış ile yaratılmış ve annesinden de bu ihtiyaç ile doğmuştur. Onun inanma ihtiyacı içinde olması Allah'ın varlığının delillerinden de birisidir. Peygamber efendimizin bu hadisi insanın bu ihtiyacıını dile getirmektedir.
  • 2.  Dinin insana kazandırdığı güzelliklerden 3 tanesini yazınız.
 • Allah inancı ve sevgisi, insana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır.
  Din maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın direncini ve gücünü artırır.
  Din insana birlikte yaşamanın verdiği hak ve sorumlulukları hatırlatır. Din sayesinde huzurlu bir toplum oluşur.
  • 3.  Dünyada kaç çeşit inanma biçimi vardır. İsimlerini yazınız.
 • Dünyada genel anlamda 3 türlü inanış vardır.
  1- Tek Tanrıcılık
  2- Çok tanrıcılık
  3- Tanrıtanımazlık
  • 4.  Tek Tanrıcı inanç anlayışını iki cümle ile izah ediniz.
 • Tek tanrıcılık bütün peygamberlere gönderilen dinin genel adıdır. İslam inancında buna tevhid denilir.
  • 5.  Çeşitli inanma biçimlerini sınıflandırarak, tek tanrıcı inanışı açıklayınız.
 • Dünyada genel anlamda 3 türlü inanış vardır.
  1- Tek Tanrıcılık
  2- Çok tanrıcılık
  3- Tanrıtanımazlık
  Tek tanrıcılık bütün peygamberlere gönderilen dinin genel adıdır. İslam inancında buna tevhid denilir.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İbadet ve Temizlik
   1.  Kaç tür ibadet vardır? Yazarak örnekler veriniz.
 • İbadetler değişik olarak sınıflandırılabilir. Ancak klasik sınıflandırma şu şekildedir:
  1-Bedenle yapılan ibadetler: Namaz ve oruç
  2-Mal ile yapılan ibadetler: Zekat, kurban, infak, sadaka
  3-Hem mal hem de bedenle yapılan ibadetler: Hac
  • 2.  Allah'ın özel anlamdaki namaz, oruç gibi ibadetlerimize ihtiyacı var mıdır? Bu ibadetleri niçin yaparız?
 • Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. İbadet yapmak insanı mutlu eden, ona huzur veren, toplumda yaygınlaştığında topluma huzur, mutluluk ve barış temin eden eylemlerdir. İbadetlere Allah'ın değil, insanın ihtiyacı olduğundan Allah insana ibadet etmeyi emretmiştir.
  • 3.  Hadesten taharet ve necasetten taharet ne demektir? Açıklayınız.
 • Namaza hazırlık şartlarından ilk ikisi temizlikle ilgilidir. Bunlar;
  Hadesten taharet: Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.
  Necasetten taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
  • 4.  İstinca ve istibra ne demektir? Birer cümle ile açıklayınız?
 • İstinca: Abdestten önce vücuttan büyük pisliğin tam olarak temizlenmesine istinca denir?
  İstibra: Abdestten önce vücuttan idrarın tam olarak atılması için beklemeye ve hareket etmeye istibra denir.
  • 5.  Gusül abdestinin farzları hangileridir?
 • Gusül abdestinin farzları:
  1- Ağıza su vermek
  2- Buruna su vermek
  3- Bütün vücudu kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamak
  • 6.  Gusül abdestinin alınışını anlatınız.
 • Gusül şu şekilde alınır: Eûzü-besmele (Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirra-hîm.) çekilir. “Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya.” denilerek niyet edilir. Bedenin her-hangi bir yerinde bulunan kirler giderilir. Namaz abdesti gibi abdest alınır. Özellikle ağız ve burun iyice temizlenir. Daha sonra bütün beden, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Yıkanırken suyun israf edilmemesine dikkat edilir.
  • 7.  Abdestin farzlarını yazınız.
 • Abdestin farzlarıdörttür:
  1- Yüzü yıkamak
  2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak
  3. Başı ıslak elle mesh etmek
  4. Ayakları yıkamak
  • 8.  Abdestin alınışını anlatınız.
 • Abdestin alınışı şöyledir:
  Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
  “Niyet ettim Allah rızasıiçin abdest almaya.” denilir.
  Eller bileklere kadar üç kez yıkanır.
  Ağız ve burun üç kez yıkanır.
  Yüz, üç kez yıkanır.
  Sağdan başlamak üzere kollar dirseklerle beraber üç kez yıkanır.
  Baş, ıslak elle mesh edilir.
  Kulaklar temizlenir ve boyun mesh edilir.
  Sağdan başlamak üzere ayaklar topuklarla beraber üç kez yıkanır.
  • 9.  Abdestin sadece farzlarını yerine getirmekle abdest geçerli olur mu?
 • Geçerli olur. Fakat Peygamber efendimizin yaptığı gibi yaparsak ibadetleri tam ve mükemmel yerine getirmiş oluruz.
  • 10.  Teyemmüm nedir? hangi durumlarda teyemmüm alınır?
 • Teyemmüm hangi durumlarda yapılır.
  1- Abdest veya gusül yerine suyun bulunmadığı veya kullanımının imkansız olduğu durumlarda abdest veya gusül niyetine teyemmüm alınabilir. Mesela bir kişi namaz için abdest almak istediğinde suyun bulunmaması, ulaşımın uzak olması veya su kullanımının tehlikeli veya başka herhangi bir nedenle imkansız olması durumu söz konusu ise abdest veya gusül yerine teyemmüm alabilir. Su kullanımı imkan dahiline girdiğinde ise kişinin teyemmümü bozulur. Bu durumda su ile abdest veya gusül alması icab eder.

  • 11.  Teyemmüm farzı kaçtır ve hangileridir?
 • Teyemmümün farzları ikidir. Bunlar
  1- Niyet
  2-Toprağa elleriyle vurmak

  • 12.  Teyemmümün alınışını izah ediniz.
 • Teyemmümün alınışı: Önce niyet edilir. Niyet ettim abdest/gusül niyetine teyemmüm almaya. Eller temiz bir toprağa ya da toprak cinsi bir şeye vurulur. Eller birbirine vurularak toprağın fazlaları atılır. Yüze mesh verilir. Sonra da tekrar toprağa vurularak, fazlaları atıldıktan sonra önce sağ sonra sol kol elinin içi ile mesh edilir.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Hz. Muhammedin Hayatı
   1.  Peygamber efendimiz doğmadan önce Arabistan'da tevhid inancını benimseyen azınlığa ne denir? Bunlar hangi peygamberin tevhid inancını sürdürüyorlardı?
 • O dönemde tevhid inancını benimseyenlere hanif denilmiştir. Hanifler Hz. İbrahim'den gelen tevhid inancını sürdürmüşlerdir.
  • 2.  Peygamber efendimiz doğduğunda Arabistan'ın durumu nasıldı? Özetleyiniz.
 • Tevhid inancı unutulmuş, kabe putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmişti. Köleler ve yoksullar eziliyor, güçlü olanlar haklı sayılıyordu. Allah'a şirk koşmanın yanında içki, kumar, hırsızlık, tefecilik, falcılık gibi kötü alışkanlık ve davranışlar yaygındı.
  • 3.  Peygamber efendimiz 4 yaşından 6 yaşına kadar ve 6 yaşından 8 yaşına kadar kimlerin yanında kalmıştır? Yazınız.
 • 4 yaşından 6 yaşına kadar öz annesi Amine Hatun'un yanında, 6 yaşından 8 yaşına kadar da annesinin ölümü üzerine dedesi Abdulmuttalib'in yanında kalmıştır.
  • 4.  Peygamber efendimiz (sa) Akabe biatlarında kimlerle görüşmüştür?
 • 1. Akabe biatında Medine'den gelen 6 kişilik bir grupla, ikinci akabe biatında da yine Medine'den gelen 70 civarında kişiden oluşan başka bir grupla görüşmüştür.
  • 5.  Peygamber efendimizin hicreti hangi miladi yılda gerçekleşmiştir? Hicretin önemli sonuçlarını yazınız?
 • Peygamber efendimizin hicreti 622 miladi yılda Mekke'den o zamanki adı Yesrib olan Medine'ye yapılmıştır.
  Hicret gerçekleştikten sonra Müslümanlar daha özgür bir ortama kavuşmuşlar, yapılan mücadeleler sonunda da çıkarıldıkları yurtlarına kavuşmuşlar, kültürel, ekonomik ve sosyal büyük bir değişim gerçekleştirmişlerdir. Hicret dünya tarihine yön veren önemli bir olay olarak tarihteki yerini almıştır. Hicret gerçekleşmesi ile o zamanın iki büyük gücü olan İran ve Bizansı dengeleyen yeni bir güç doğmuş, hatta bu büyük güçleri de dize getirmiştir.
  • 6.  Bedir savaşı kimler arasında ve kaç yılında gerçekleştirilmiştir?
 • Bedir savaşı 624 yılında Mekke'li müşrikler ile Medine'li müslümanlar arasında yapılmıştır.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Kur'an ve Ana Konuları
   1.  Vahiy kavramını aç açıklayınız.
 • Vahiy; Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini değişik yollarla peygamberlerine bildirmesine denir. Yüce Allah, mesajını peygamberlere bir aracı(Cebrail) yoluyla veya doğrudan bildirmiştir.
  • 2.  “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”
   Bu ayet içeriğindeki emirleri listeleyiniz.
 • 1- Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.
  2- Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.
  • 3.  İslam dinini öğrenmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için takip edeceğimiz yol nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
 • İslam dinini öğrenmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için öncelikle Kur’an-ı Kerim’e başvurulmalıdır. Ancak Kur’an’da her sorunun cevabını ayrıntılı bir şekilde bulmak mümkün olmayabilir. Hz. Muhammed insanlara, Kur’an’da genel hatlarıyla anlatılan emir ve yasakların nasıl hayata geçirileceğini yaşayarak göstermiştir. Dolayısıyla İslam’ı öğrenirken Kur’an-ı Kerim’den sonra
  Peygamberimizin uygulamalarını esas almalıyız. Dinimizi asıl kaynakları olan Kur’an ve sünnetten öğrenirsek hem yanlış anlaşılmalara engel olur hem de hurafe ve batıl inançlardan uzaklaşmış oluruz.
  • 4.  Peygamberimiz Kur’an’ı şöyle tarif etmiştir: “Allah’ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin bilgileri, sizden sonrakilerle ilgili haberler vardır. Ayrıca sizin aranızda meydana gelebilecek sorunların çözümü vardır. O, gerçek ile yanlışı birbirinden ayıran bir ölçüdür…”
   Tirmizî, Sevabu’l-Kur’an, 14.
   Yukarıdaki Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliklerine dikkat çekilmiştir? Belirtiniz.
 • Belirtilen hadiste yer alan Kur'an'a ait özellikler:
  a- Kur'an Allah kitabıdır.
  b- Öncekilerin bilgileri ve sonrakilerle ilgili haberler vardır.
  c- İnsanlar arasındaki meydana gelebilecek sorunların çözümü vardır.
  d- Gerçek ile yanlışı birbirinden ayıran bir ölçüdür.
  • 5.  Kur'an'ın bölümler halinde indiriliş sebebini açıklayınız.
 • Kur’an-ı Kerim yaklaşık olarak 23 yıllık bir süre içinde ayet ayet veya sure sure indirilmiştir. Çünkü bazı ayetler, belli bir olayın ardından gelip o olayla ilgili açıklama getirmekteydi. Böylece insanlar Kur’an-ı Kerim’i daha iyi öğrenmiş ve anlamışlardır. Ayrıca bu durum, Kur’an’ın ezberlenmesi ve yazılmasını da kolaylaştırmıştır.
  • 6.  Kur'an'ın hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? Çoğaltılmasının nedenleri nedir?
 • Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.
  • Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası genişlemiş ve Müslüman nüfus artmıştı.
  • Mahallî lehçe farklılıklarının etkisiyle bazen aynı metin farklı telaffuz ediliyordu.
  • 7.  Kur'an-ı Kerim, hangi yıl, nerede indirilmeye başlanmıştır? Kur'an'ın indirilmesi ne zaman tamamlanmıştır?
 • Kur'an-ı Kerim, 610 miladi yılda Mekke'de Hira dağında Hz. Muhammed'e indirilmeye başlanmış, 632 miladi yılda peygamber efendimizin vefatı ile tamamlanmıştır.
  • 8.  Dinimizi öğrenmek için neden Kur'an'a başvurmalıyız?
 • Dinimizin ana kaynağı Kur'an'dır. Hiç değiştirilmeden günümüze kadar orjinal haliyle gelmiştir. Dinin doğrularının öğrenilmesinde Kur'an-ı Kerim, en temel ölçü olarak önümüzde durmaktadır. Peygamber efendimizin hadislerinin doğruluğu hususunda bile Kur'an bize temel ölçüyü sağlamaktadır. Doğru bilginin, doğru inancın kurulmasında bu nedenle Kur'an'a başvurmalıyız.
  • 9.  Ayet nedir? En uzun Kur'an ayeti hangi surenin hangi ayetidir?
 • Terim olarak ayet, Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerinden her birine denir. En uzun ayet Bakara suresinin 282. ayeti olup bir sayfadan ibarettir.
  • 10.  Sure nedir? Kur'an'da kaç sure vardır? Kur'anın en kısa ve en uzun suresi hangisidir? En uzun ayet hangi surededir ve hangi ayettir?
 • Sure,Kur’an’ın en az üç ayetten oluşan her bir bölümüne denir. Kur’an’da 114 sure vardır. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar. En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara, en kısa sure ise 3 ayetten oluşan Kevser suresidir.
  • 11.   Kur'an'daki sure sıralaması neye göre yapılmıştır? Tertip sırasına göre ilk ve son sure hangileridir?
 • Surelerin sıralaması iniş sırası ya da konularına göre değil, Cebrail’in Peygamberimize bildirdiği şekliyle, vahiy kâtipleri tarafından yapılmıştır. Bu durumda dizilişine göre Kur’an’ın ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs suresidir.
  • 12.  Surelerin isimlendirilmesi neye göre yapılmıştır? Örneklerle açıklayınız.
 • Surelerin her birinin kendine özgü isimleri vardır. Sureler isimlerini genellikle içinde yer alan bir kelime, konu, olay, peygamber veya toplumdan alır. Örneğin, Yûsuf suresi adını, surede hayat hikâyesi anlatılan Yusuf peygamberden alır. Fil suresi de ismini surede geçen “fil” kelimesinden alır. Surelerin birden fazla ismi olabilir. Örneğin, Mü’min suresine Gâfir; Tebbet suresine ise Leheb ve Mesed isimleri verilmiştir.
  • 13.  Surelerin iniş yerine göre sınıflandırması nasıl yapılmıştır?
 • Mekke’de indirilen sureler “Mekkî” ve Medine’de indirilen sureler ise “Medenî” olarak isimlendirilmişlerdir.
  • 14.  Tecvid, mukabele, hatim ve hafızlık kavramlarını açıklayınız.
 • Tecvid: Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan ilim.
  Mukabele: Ramazan aylarında Kur'an-ı okumayı bilen kişilerin okuyarak, diğerlerinin Kur'an'ın yüzünden takip etmesi.
  Hatim: Kur'an'ı baştan sona okumak.
  Hafızlık: Kur'an'ın baştan sona ezberlenmesi.
  • 15.  Meal ve tefsir kavramlarını açıklayınız.
 • Meal: Bir sözün anlamını aynı veya aslına yakın bir şekilde ifade etmek. Kur'an'ın tercümesi. Meal tercümeye göre kapsamlı olup, kısa ifadeler ile anlaşılmaya ihtiyaç konular açıklanır.
  Tefsir: Kur'an ayetlerini indikleri zamanı, mekanı ve ayetin indiriliş sebebini göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamaktır. Kur'an'ın açıklamasını yapan kişiye de müfessir denir.
  • 16.  Kur'an'ın tefsir edilmesine neden ihtiyaç vardır? Açıklayınız.
 • Dini konularda her geçen gün insanların zihnini meşgul eden yeni problemler ortaya çıkmaktadır. Tefsirin amacı ayetlerden genel ilkeler çıkararak yaşanan çağa ışık tutacak yeni bakış açıları geliştirmektir. Çünkü Kur'an evrenseldir. Bu nedenle her çağda yeni tefsirlere ihtiyaç vardır.
  • 17.  Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden incitme gelen sadakadan daha iyidir Bakara Suresi, 263. ayet
   Bu ayet ibadetlerimizin hangi yönüne işaret etmektedir?
 • Sadaka insana maddi bir katkı anlamına gelir. Ancak tüm ibadetlerde olduğu gibi sadakanın da kişiyi incitmeden verilmesi, kişinin şeref ve haysiyetinin gözetilmesi gerekir. Kişi sadaka verdiği kişiyi incitirse bu iyi bir şey değildir. Böyle maddi bir katkı yerine güzel söz ve bağışlama daha iyidir. Allah, bu ayet ile Müslümanların tüm ibadetlerinde ince düşünmelerini, kişileri rencide etmemelerini öğütlüyor.
  • 18.  İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır. Beyyine suresi, 7. ayet
   Yukadıdaki ayet meali ile söylenmek istenen nedir?
 • İman tek başına yeterli değildir. İman eden mü'minlerin iyi işler yapmaları gerekir. Böyle yapanlar, Allah yanında insanların en hayırlısıdır.
  • 19.  Bir çok mimari eserimizin Kur'an ayetleri ile süslenmesinin nedeni nedir?
 • Bu durum Kur'an'ın kültür hayatımız üzerindeki işaretidir. İslam kültürü halkın arasında yaygınlaştıktan sonra sadece mimari eserlere değil, tüm kültür sanat ürünlerine sızmış, onu renklendiren, onun biçimini ve ruhunu değiştiren bir şekle kavuşmuştur.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Değerler
   1.  Toplumda gözlemlediğimiz İslam ile ilgili olan güzel davranışlara 4 örnek veriniz.
 • Sadaka vermek
  Dedikodu ve iftiradan uzak durmak,
  Kul hakkı yememek,
  Öksüz ve yetimleri korumak,
  Zekat vermek,
  Kurban etini yoksullara dağıtmak,
  İnsanlara yumuşak huylulukla muamelede bulunmak
  • 2.  Örf ve adetlerin dinle ilişkisini yazınız.
 • Örf ve adetlerin bir kısmı dine aykırı olabilir. Dine aykırı örf ve adetlerin devam ettirilmesi dinimiz tarafından hoş görülmemiştir. Bazı topluluklarda görülen kan davası böyledir. Bazı örf ve adetler de vardır ki bu örf ve adetler dine aykırı değildir. Hatta dinimizin öğretilerinden kaynaklanan örf ve adetlerimiz de bulunmaktadır. Din bunların yaşanmasına karşı gelmez. İnsanların düğünlerde evlenen kişilere takı takması aynı zamanda bir yardımlaşma geleneğidir. Peygamberimiz hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir. Din bu konuyu teşvik etmektedir.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Laiklik ve Din
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İslamiyet ve Türkler
  Toplam Tıklama: 1377825   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 51
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.