9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İnsan ve Din
  1. İnsan din yönünden ..............................ve ............................ bir varlık olmasıyla diğerlerinden ayrılır.
 • Akıl Sahibi, İradeli
  • 2. İnsan düşünen, iradeli, akıllı bir varlık olması yönünden .................... muhatabı olmuştur.
 • Dinin, Vahyin
  • 3. Din, ilahî kurallar bütünüdür. İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette ise mutluluğa götürmeyi amaçlayan bir yoldur. Din denildiği zaman akla ilk gelen inanç esaslarıdır. İnançlar .............. temelini oluşturur.
 • Dinin
  • 4. Bir inanca sahip olmak, onu savunmak ve bu inanca uygun davranmak yalnızca ............. bulunan bir özelliktir.
 • insanda
  • 5. İnsan fıtratı dine inanmaya .................. olarak yaratılmıştır.
 • eğilimli
  • 6. İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu sığınma ve güvenme duygusu ise ............. ile karşılanır.
 • din
  • 7. İnsanda yeme, içme ve barınma gibi biyolojik ihtiyaçlar nasıl doğuştan geliyorsa ........... duygusu da doğuştandır. İslam’a göre Allah, insanları .................... bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır.
 • din - yaratıcısını
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İbadet ve Temizlik
   1. Temizlik ................... yarısıdır.
 • İmanın
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Hz. Muhammedin Hayatı
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Kur'an ve Ana Konuları
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Değerler
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Laiklik ve Din
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İslamiyet ve Türkler
  Toplam Tıklama: 1377785   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 11
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.