• 10. Sınıf
 • Kur'an-ı Kerim
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
9 3 2 1.Mekke Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri
9 4 2 2.Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri
9 5 2 II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
10 1 2 1. Kur'an'da İnsan ve Toplum: Kur'an'da İnsan Tipleri
10 2 2
10 3 2 2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi
10 4 2 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Taha 25-28)
11 1 2
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28 sayfalar) 2. Ahzab Suresi
12 1 2 II. TECVİT BİLGİSİ
12 2 2 1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri
12 3 2
12 4 2 1.1. Medd-i Tabiî
12 5 2
1 1 2 Yazılı Sınav
1 2 2
1 3 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Sömestr Tatili
2 2 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 2 1.5. Medd-i Lâzım
2 4 2 1.6. Medd-i Lîn
 • 10 Kuran Kzanımlar
 • 1. Mekke döneminin genel özelliklerini açıklar.
 • 2. Mekki ayetlerin temel özelliklerini kavrar.
 • 3. Medine döneminin genel özelliklerini açıklar.
 • 4. Medeni ayetlerin temel özelliklerini kavrar.
 • 5. Kur'an'da yer alan insan tiplerini tanır.
 • 6. Furkan suresini genel özellikleriyle tanır.
 • 7. Taha suresinin 25–28. ayetlerinde yer alan duaların anlamını kavrar.
 • 8. Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar kavramlarının anlamlarını açıklar.
 • Kur’an surelerini doğru anlamada surelerin indiriliş konusu ve ortamının bilinmesinin önemine vurgu yapılacaktır.
 • “Kur’an’da İnsan ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri” konusu ele alınırken konunun günlük hayatla ilişkisi kurulacaktır.
 • (5. Kazanım) Mü'min, Müslüman, kâfir, münafık gibi insan tiplerine vurgu yapılacaktır.
 • (5. ve 6. Kazanım) Tanıtılacak sure hakkında ayrıntılara girilmeyecektir.
 • Duanın önemi üzerinde durulacak, Kur’an’ın örnek dualarla da bize rehberlik ettiğine işaret edilecektir.
 • Kavramlar genel hatları ve anlamlarıyla ele alınıp ayrıntılardan kaçınılacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
3 2 2 III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI
3 3 2
3 4 2 1. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
3 5 2
4 1 2 Yazılı Sınav
4 2 2 Ara Tatil
4 3 2
4 4 2 4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
5 1 2 5. Bakara Suresinin Son İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Bakara 285-286)
5 2 2
5 3 2
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 1 2
 • 1. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur.
 • 2. Âl-i İmran ve Ahzab surelerini kurallarına uyarak okur.
 • 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl, Medd-i Ârız, Meddi-i Lâzım ve Medd-i Lîn'i ayırt eder.
 • 4. Ezberlenecek sureleri usulüne uygun olarak ezberler.
 • 5. Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ile kavrar.
 • 6. Anlamını öğrendiği surelerden mesaj ve ilkeler çıkarır.
 • Tecvit kuralları öğretilirken uygulama esas alınacak, tanımların ezberletilmesinden kaçınılacaktır.
 • (3. Kazanım) Okunacak sayfaların görsel ve işitsel materyallerle daha kolay öğrenilmesi sağlanacaktır.
 • Ezberlenecek surelerin temel mesajlarına vurgu yapılacak ve bunların hayatla ilişkisi kurulacaktır.
 • Sureler ezberlenirken koro halinde her öğrencinin katılımı sağlanacaktır.
 • Görsel ve işitsel materyaller kullanılarak öğrenme kolaylaştırılacaktır.
Toplam Tıklama: 1497757   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 392
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.