• İHO 5. Sınıf
 • Temel Dini Bilgiler
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
İslam’a Giriş
9 1 1 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 1 1. Dinimiz İslam
2. İmanın Şartları
9 3 1 3. İslam’ın Şartları
9 4 1 4. İslam Dininin Temel Özellikleri
4.1. İslam’ın Özü Tevhiddir
9 5 1 4.2. İslam Evrenseldir
4.3. İslam Fıtrata Uygundur
10 1 1 4.4. İslam Vahiy Kaynaklıdır
4.5. İslam Akla Önem Verir
10 2 1 4.6. İslam Orta Yolu Esas Alır
4.7. İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler
 • 1. Din ve İslam kavramlarını açıklar.
 • 2. İmanın rükûnlarını tanır.
 • 3. İslam’ın şartlarını tanır.
 • 4. İslam’ın temel özelliklerini yorumlar.
 • 5. İslam’ın emir ve yasaklarının, bireysel ve toplumsal huzuru hedeflediğini fark eder.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • Kavramlar:Tevhid, vahiy, adalet, din, itidal, fıtrat.
 • 2. kazanım işlenirken konu, Cibril Hadisi ışığında açıklanacaktır.
 • 4. kazanım işlenirken İslam’ın aşırılıklardan (itikadi ve amelî sapmalardan, hurafelerden) uzak bir din olduğuna ve dünya-ahiret dengesini gözettiğine değinilecektir. Ayrıca tevhidin önemine, İslam’ın diğer din ve ilahi kitapları nesh ettiğine, kelime-i tevhidin her iki rüknünün de imanın sıhhat şar
Ay Hafta Saat Konu
Allah’a ve Kitaplara İman
10 3 1 1. Allah’a İman
10 4 1 1.1. Allah’ın Sıfatları
11 1 1
11 2 1 Yazılı Sınav
11 3 1 Ara Tatil
11 4 1 1.4. Allah’a İmanın Davranışlarımıza Etkisi
12 1 1 2. İlahi Kitaplar
12 2 1 2.1. İlahi Kitaplar ve Özellikleri
12 3 1
12 4 1 2.2. Son İlahi Kitap: Kur’an-ı Kerim
 • 1. İsim ve sıfatlarıyla Allah’ı tanır.
 • 2. Allah’ın varlığını ve birliğini ayetler, hadisler ve evrenden örneklerle temellendirir.
 • 3. Allah’a imanın davranışlarımıza etkisini analiz eder.
 • 4. İlahi kitapları ve özelliklerini açıklar.
 • 5. Kur’an-ı Kerim’in son ilahi kitap olduğunu kavrar.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • • Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • Kavramlar:İlah, Rab, Esma-i Hüsna, suhuf, vahiy.
 • 1. kazanım, Bakara suresi 255; Araf suresi 54,182; İsra suresi 111; Furkan suresi 2; Haşr suresi 22-24. ayetler ile Kafirun ve İhlas surelerinin ışığında işlenecektir. Ayrıca Esma-i Hüsna’nın anlamları üzerinde durulması ve öğrenciler ezberlemeye zorlanmamalıdır.
 • 4 ve 5. kazanımlar işlenirken ilahi kitapların yazıya geçiriliş sürecine; Kur’an-ı Kerim’in nüzulune, Mushaf hâline getirilmesine, nasih oluşuna ve diğer kitapların tahrif edildiğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca suhuf kavramına ve suhuf verilen peygamberlere de değinilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Namaz
1 4 1 Sömestr Tatili
2 1 1 Sömestr Tatili
2 2 1 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 1 3. Namazın Farzları
2 4 1 4. Namazın Çeşitleri
3 1 1 5. Namazın Kılınışı
3 2 1
3 3 1 6. Cemaatle Namazın Önemi
3 4 1 7. Namazı Bozan Durumlar
 • 1. Namazın Müslüman’ın hayatındaki yerini kavrar.
 • 2. Ezan ve kameti okur.
 • 3. Namazın farzlarını açıklar.
 • 4. Namazın çeşitlerini sıralar.
 • 5. Namazın kılınışını gösterir.
 • 6. Namaz kılmaya istekli olur.
 • 7. Cemaatle namaz kılmanın önemini fark eder.
 • 8. Namazı bozan durumları açıklar.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • • Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • Kavramlar:Salat, ezan, kamet.
 • 2. kazanım işlenirken ezan ve kametin anlamları da verilecektir.
 • 3. kazanım işlenirken abdestin ve gusül abdestinin alınışı da açıklanacaktır.
 • 5. kazanım işlenirken beş vakit namaz ile cuma namazının kılınışına değinilecektir.
 • 6. kazanım işlenirken terğib hadislerine yer verilerek teşvik dili kullanılacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Adab-ı Muaşeret
4 1 1 Yazılı Sınav
4 2 1 Ara Tatil
4 3 1 3.Giyim Kuşam Adabı
4 4 1 4.Ziyaret Adabı
5 1 1 5.Yolculuk Adabı
6.Alışveriş Adabı
5 2 1
5 3 1 7.Sanal Âlemde İletişim Adabı
5 4 1
6 1 1 Yazılı Sınav
6 1 1
 • 1. Edep ve hayâ kavramlarını açıklar.
 • 2. Selamlaşmanın önemini kavrar.
 • 3. Adab-ı muaşeret kurallarına riayet eder.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Bireysel farkındalık becerisi
 • • İletişim becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Nezaket, edep, hayâ, selam, tesettür.
 • Ünite işlenirken konular, ayet ve hadislerden örneklerle açıklanacaktır.
 • 1. kazanım işlenirken kutsal değer ve mekânlara karşı edepli davranmanın önemine vurgu yapılacaktır.
 • 2. kazanım işlenirken yüz yüze iletişimin genel kaidelerine de değinilecektir. Ayrıca Nisâ suresi 86. ayet ve selamlaşmayla ilgili hadisler ışığında açıklanacaktır
 • 3. kazanım işlenirken konu, bireysel ve toplumsal hayatla ilişkilendirilerek ele alınacaktır.
Toplam Tıklama: 1497777   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 415
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.