• 10. Sınıf
 • Temel Dini Bilgiler
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
İman
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. İman ve İslam Kavramları
2. İslam İnancının Temel Kaynakları
9 3 2 2.1. Kitap
2.2. Sünnet
9 4 2 3. İman ve İmanın Mahiyeti
9 5 2 4. İmanın Geçerli Olmasının Şartları
10 1 2 5. İnanç Bakımından İnsanlar
5.1. Mü’min
10 2 2 5.2. Münafık
5.3. Kâfir
10 3 2 6. İslam İnanç Esasları
 • 1. İman ve İslam arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 2. İslam inancının temel kaynaklarını açıklar.
 • 3. İmanın mahiyetini kavrar.
 • 4. İmanın geçerli olması için gerekli şartları açıklar.
 • 5. İnanç bakımından insanları sınıflandırır.
 • 6. İslam inanç esaslarını bütüncül olarak kavrar.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma
 • • Problem çözme becerisi
 • • Kavramlar:Teklif, ihlas, mütevatir, sahih, akaid, şirk, müşrik, fısk, fasık.
 • 3. kazanım işlenirken icmali ve tafsili iman konularına kısaca değinilecektir.
 • 4. kazanım işlenirken imanın geçerli olması için klasik akaid âlimlerinin belirlediği şartlara da değinilecektir.
 • 5. kazanım işlenirken şirk ve müşrik kavramlarına da değinilecektir.
 • 2. kazanım işlenirken ayetlerin yanı sıra mütevatir ve sahih hadislerin de temel bilgi kaynakları içerisinde olduğu vurgulanacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Namaz
10 4 2 1. İnsanın Yaratılış Amacı: İbadet
1.1. İbadet Kavramı ve Amacı
11 1 2
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 1.3. İbadetin Bireysel ve Toplumsal Yönü
1.4. Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı
12 1 2 2. Namaz Kılmanın Önemi
3. Namazların Kılınışı
12 2 2 3.1. Beş Vakit Namaz
3.2. Cemaatle Namaz
12 3 2
12 4 2 3.3. Cuma Namazı
3.4. Bayram Namazı
12 5 2
1 1 2 Yazılı Sınav
1 2 2
1 3 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 4 2 Sömestr Tatili
 • 1. İbadetlerin yapılış amacını kavrar.
 • 2. İbadetlerin geçerli olma şartlarını açıklar.
 • 3. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarının farkında olur.
 • 4. Hz. Peygamber’in ibadet hayatındaki ilkeleri örneklerle açıklar.
 • 5. Namazın önemini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 6. Namazın Allah’a kulluğun en önemli göstergelerinden biri olduğunu fark eder.
 • 7. Namazların kılınışını gösterir.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar:Farz, vacib, sünnet, sünnet-i müekked, sünnet-i gayr-i müekked, nafile, kaza, taabbudi, rükûn, ihsan.
 • Bu ünite işlenirken ibadetlerin uygulamaları ile ilgili konularda Şafi mezhebinin görüşlerine de değinilecektir. Ayrıca ünite genelinde terğib hadislerine yer verilecek ve teşvik dili kullanılacaktır.
 • 7. kazanım işlenirken cuma ve bayram namazlarının önemine vurgu yapılacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Oruç ve Zekat
2 1 2 Sömestr Tatili
2 2 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 2 1.4. Orucun Kazası ve Kefareti
2 4 2 2. Malın Bereketlenmesi: Zekât
2.1. Kur’an ve Sünnette Zekât
3 1 2 2.2. Zekâta Tabi Mallar
3 2 2 2.3. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
3 3 2 3. İnfak ve Sadaka
 • 1. Ramazan ayı ile orucun, Müslümanların hayatındaki yerini ve önemini kavrar.
 • 2. Oruçluyken dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
 • 3. Oruçla ilgili hükümleri açıklar.
 • 4. Zekât ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 5. Zekâtla ilgili hükümleri açıklar.
 • 6. Zekât ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarını kavrar.
 • 7. İnfak ve sadakanın yardımlaşma ve dayanışmaya katkısını fark eder.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Bireysel farkındalık becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar:İmsak, sahur, iftar, teravih, mukabele, itikaf, fidye, fitre, infak, sadaka, öşür.
 • Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulamalarla ilgili konularda Şafi mezhebinin görüşlerine de yer verilecektir.
 • 6. kazanım işlenirken zekât ibadetinin, toplumsal bir gerçeklik olan fakirlik için çözüm yollarından biri olduğu vurgulanacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Hac ve Kurban
3 4 2 1. Allah’ın Evinde Misafirlik: Hac
1.1. Kâbe ve Haccın Tarihi
3 5 2
4 1 2 Yazılı Sınav
4 2 2 Ara Tatil
4 3 2 2. Umrenin Yapılışı
4 4 2 3. Kurban
5 1 2 3.1. Kurban ile İlgili Kavramlar
3.2. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Faydaları
5 2 2
5 3 2 4. Cihad
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 1 2
 • 1. Kâbe ile hac arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 2. Haccın dindeki yerini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 3. Hac ile ilgili kavramları ve hükümleri açıklar.
 • 4. Haccın yapılışını açıklar.
 • 5. Hac ibadetinin birey ve toplum hayatı üzerindeki etkilerini kavrar.
 • 6. Umre ile hac arasındaki farkı ayırt eder.
 • 7. Kurban ile ilgili hükümleri açıklar.
 • 8. Kurban ibadetini ve yapılış amacını kavrar.
 • 9. Cihad ve cihadla ilgili kavramları ayet ve hadislerle açıklar.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • • Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Kâbe, Beytullah, Mescid-i Haram, ihram, tavaf, şavt, vakfe, sa’y, mikat, isti’lam, hatim, davet, tebliğ, emr-i bil maruf nehy-i ani’l münker, cihad.
 • Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulamalarla ilgili konularda Şafi mezhebinin görüşlerine de yer verilecektir.
 • 1. kazanım işlenirken Kâbe’nin tarihine ve hac ibadetinin başlamasına kısaca değinilecektir.
 • 9. kazanım işlenirken davet, tebliğ, emr-i bil maruf nehy-i ani’l münker kavramlarına değinilecek ayrıca cihadın vatan savunmasındaki önemine vurgu yapılacaktır.
Toplam Tıklama: 1497788   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 428
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.