• 12. Sınıf
 • Peygamberimizin Hayatı
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimize İtaat ve Bağlılık
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 1. Peygamber Sevgisi
2. Peygamberimize İtaat ve Bağlılık
3. İslam’ı Anlama ve Yaşamada Sünnetin Yeri ve Önemi
4. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Ömer (r.a.)
5. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberi sevmenin dinî bir sorumluluk olduğunu kavrar.
 • 2. Peygamberimize itaat ve bağlılığın gerekliliğini kavrar.
 • 3. İslam’ı anlama ve yaşamada sünnetin yeri ve önemini fark eder.
 • 4. Abdullah b. Ömer’in örnek şahsiyetini tanır.
 • 5. Peygamberimize itaat ve bağlılık ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Temel dini kaynakları tanıma ve kullanma becerisi
 • Kavramlar: İtaat, itasam, habibullah, hadis, sünnet.
 • Ünite genelinde konular ayet ve hadislerden örneklerle açıklanacaktır.
 • 1. kazanımda Peygamberi sevmenin aynı zamanda Allah’ı sevmek olduğuna vurgu yapılacaktır.
 • 2. kazanımda itisam kavramına kısaca değinilecektir.
 • 3. kazanımda dini anlama ve yaşamda sünnetin
 • 4. kazanımda Abdullah b. Ömer’in ilmî yönü ile takvasına; cihada katılmadaki ve hadis ile sünnete uymadaki iştiyakına da değinilecektir.
 • 5. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimiz ve sahabe
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 1. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
3. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
4. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
5. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi
6. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
7. Hadisten Hayata
 • 1. Sahabe kavramını tanımlar. 2. İslam davetinde sahabenin rolünü fark eder.
 • 3. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e bağlılığını örneklerle açıklar.
 • 4. Sahabenin Peygamberimize ve onun sünnetine bağlılığını örneklerle açıklar.
 • 5. Sahabenin Peygamberimizle iletişimine örnekler verir.
 • 6. Abdullah b. Mes’ud’un örnek kişiliğini tanır.
 • 7. Sahabenin örnekliği ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Temel dini kaynakları tanıma ve kullanma becerisi
 • Kavramlar: Sahabe, tebliğ, davet, irşat.
 • 1. kazanımda sahabenin fazileti ayet ve hadislerden örneklerle açıklanacaktır.
 • 2. kazanımda sahabenin tebliğ, davet, irşat, eğitim, sosyal, siyasi, askeri, ekonomi gibi alanlarda İslam davetine olan katkıları örneklerle açıklanacaktır.
 • 7. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimiz ve Toplumsal Değişim
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 1. Cahiliyeden İslam Toplumuna Geçiş
2. İnanç Hayatında Değişim
3. Aile Hayatında Değişim
4. Ekonomik Hayatta Değişim
5. Siyaseti Alanda Değişim
6. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
7. Hadisten Hayata
 • 1. Cahiliye zihniyeti ile İslam arasında farkı yorumlar.
 • 2. Peygamberimizin inanç alanında yaptığı dönüşüme örnekler verir.
 • 3. Peygamberimizin aile hayatında yaptığı dönüşümleri yorumlar.
 • 4. Peygamberimizin ekonomik alanda yaptığı dönüşümleri yorumlar.
 • 5. Peygamberimizin siyasi alanda yaptığı dönüşümleri fark eder.
 • 6. Mus’ab b. Umeyr’in İslam davetindeki yerini fark eder.
 • 7. İslam ile cahiliye arasındaki farkı anlatan bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • Kavramlar: Cahiliye, tevhid, şirk, müşrik.
 • Ünite genelinde konular ayet ve hadislerden örneklerle açıklanacaktır.
 • 6. kazanımda Mus’ab b. Umeyr’in İslam davası uğruna ailesinden, sosyal çevresinden ve refahtan vaz geçmesine, Yesrib’in İslamlaşmasındaki rolüne ve öğretmenlik yönlerine değinilecektir.
 • 7. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Kültürümüzde Peygamberimiz
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 1. Şemail-i Şerif
2. Sanat
Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
3. İslam Dünyasında Peygamber Sevgisi
4. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyüb el-Ensari
5. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberimizin beşeri özelliklerini açıklar.
 • 2. Sanat, edebiyat ve musikimizde Peygamber sevgisinin tezahürlerini örneklerle açıklar.
 • 3. İslam dünyasından Peygamber sevgisine örnekler verir.
 • 4. Ebu Eyyub el-Ensari’nin örnek şahsiyetini tanır.
 • 5. Peygamber sevgisi ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Kültürel farkındalık becerisi
 • Kavramlar: Şemail, naat, mevlit, hilye.
 • 1. kazanımda şemail-i şerif kavramı tanımlanacak ve Peygamberimizin davranış özelliklerinden; az, öz ve muhatabının anlayacağı bir üslupla konuşması, karşısındaki insanı incitecek ifadelerden kaçınması, kendisini hiçbir zaman ümmetinden üstün görmemesi ve her yönüyle içimizden biri olması, şakaları,
 • 2. kazanımda Mevlit ve yazarı Süleyman Çelebi’ye değinilecek; sanat, edebiyat ve musikimizde peygamber sevgisinin yansımalarına örnekler verilecektir.
 • 3. kazanımda İslam dünyasında geçmişten günümüze peygamber sevgisinin tezahürleri örneklerle açıklanacaktır.
 • 4. kazanımda Ebu Eyyub el-Ensari’nin tarih ve kültürümüzdeki yerine de değinilecektir.
 • 5. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir
Toplam Tıklama: 1486283   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 832
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.